horna_uh
logo
välkommen

hem1     kontakt     hitta     


Välkommen till GT Bo-Konsult!

GT Bo-Konsult är ett konsultföretag som drivs av mig, Gunnar Tornberg.
Vi erbjuder olika typer av besiktning och rådgivning inom byggnation och fastigheter.
I grunden är jag byggnadsingenjör och har under de senaste
20 åren gjort skadebesiktningar på byggnader inom försäkringsbranschen.
Samtidigt har jag vid sidan om deta arbete gjort överlåtelsebesiktningar och värderingar under mer än 10 år.

Företaget är godkänt av SBR för överlåtelsebesiktning.

Jag vänder mig i första hand till privatpersoner inom en radie av 5-6 mil från Arkelstorp.


 

ruler
Perstorpsvägen 75  290 37 Arkelstorp  Tel: 044-99150  Mob: 070-309 91 50  Fax: 044-99150  E-post: info@gtbokonsult.se

 
horna:uh
   
horna horna